PROHLEDAT
NEJČASTĚJI HLEDANÉ

Zelená hora

Na Zelené hoře u města Žďár nad Sázavou postavil barokní stavitel Jan Blažej Santini-Aichel unikátní dílo barokní gotiky - poutní kostel svatého Jana Nepomuckého. Areál poutního kostela sv. Jana Nepomuckého byl pro svou jedinečnost zařazen roku 1994 mezi památky zapsané do prestižního Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Založení kostela souviselo s připravovaným blahořečením a svatořečením Jana Nepomuckého. Stavba byla zahájena v roce 1719 a v roce 1722 byl vysvěcen a stal se tak první velkou svatyní zasvěcenou tomuto světci.
Kostel je vystavěný na půdorysu ve tvaru pěticípé hvězdy. Areál je přístupný pěti vchody, v chrámu se nachází pět kaplí s pěti oltáři. Kostel je obklopen ambity ve tvaru deseticípé hvězdy, skýtajícími poutníkům ochranu před nepřízní počasí. Nejen samotný kostel, ale i tento prstenec ambitů svým architektonickým řešením jasně dokládá Santiniho obrovskou architektonickou a tvůrčí potenci. Stavba se vymyká běžným dobovým uměleckým normám a představám.

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého - Web: 

Kostel na Zelené hořeKostel na Zelené hoře
Poutní kostel
Kostel na Zelené hořeKostel na Zelené hoře
Poutní kostel
Fotografie uživatelů
Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
Zelená hora - památka UNESCO
Zelená hora u Žďáru nad Sázavou
Zelená hora - 5 vteřin do západu slunce
Socha jelena na zámku Žďár nad Sázavou
Zámecký park ve Žďáru nad Sázavou, v pozadí bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše
Zámecký park ve Žďáru nad Sázavou
Interiér baziliky Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše
Místnost na zámku ve Žďáru nad Sázavou
Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

Virtuální prohlídky serveru Virtuální prohlídky serveru
Žďár nad Sázavou - Čelní pohled na kostel
Žďár nad Sázavou - Čelní pohled na kostel
Žďár nad Sázavou - Kostel Sv. Jana Nepomuckého
Žďár nad Sázavou - Kostel Sv. Jana Nepomuckého
Žďár nad Sázavou - Kostel Sv. Jana Nepomuckého
Žďár nad Sázavou - Kostel Sv. Jana Nepomuckého